Zleć tłumaczenie/Order a translation


To order a translation simply send your file or files to office@m-ling.pl together with the information on your preferred completion date and any additional information. I will get back to you within 24 yours to let you know whether I can accept the translation and if yes, I will give you the quote. If you need a prompt reply, call me (+48 609 165 847) between 8.00 a.m. and 6.00 p.m. (CET).

Aby zlecić tłumaczenie, proszę przesłać plik albo pliki na adres office@m-ling.pl z podaniem wymaganego terminu oddania tłumaczenia i ewentualnych informacji dodatkowych. W ciągu 24 godzin odpiszę, czy jestem w stanie podjąć się zlecenia i ile będzie kosztować jego realizacja. Jeżeli moja odpowiedź potrzebna jest szybciej, niż w ciągu 24 godzin, proszę o telefon na nr 609 165 847 w godzinach 08.00-18.00.